donderdag 9 oktober 2014

Cor van der Geest spreekt en heeft meer dan een punt

In het Algemeen Dagblad van vandaag en op nusport spreekt Cor van der Geest en zijn aangekondigde open brief aan de JBN is daar ook te lezen of te downloaden in Word. Aangeraden leesvoer mag ik wel zeggen...

Het is een oprechte en beheerste brief, al zitten er ook "verdenkingen en aannames" in zoals hij zelf zegt. Verwacht dus geen objectief verhaal. Niet leesbaar zonder een beetje gevoel voor judopolitiek, en te lang voor de gemiddelde judoka, naar ik vermoed.

Wat de voormalig technisch directeur doet, is zijn kant van het verhaal vertellen. Hoe het gegaan is met zijn plannen voor zijn afscheid, en wat er daarna is gebeurd. Gekleurd dus, maar als hij overal buiten gehouden zou zijn, kent hij de andere kant sowieso alleen van horen zeggen. Wat hij daarbij ook doet, is man en paard noemen. Hij doet het in de vragende vorm: "Waarom wil men dit zo?" Ik vind dat wel goed want dan kunnen de betrokkenen wat uitleggen over hun motieven.

Hij velt tegelijk wel harde oordelen. Over bestuurslid Koos Letterie, over directeur Theo Fledderus. En ook Frans van Dijk (NOC*NSF). Over de eerste twee is hij heel duidelijk: die hebben onvoldoende verstand van zaken. Met name over Letterie is hij erg fel:
"Met Koos was voor eigenlijk iedereen in de topsportorganisatie moeilijk samen te werken. Hij is door de bondsraad als bestuurslid topsport aangesteld, maar het ontbreekt hem aan kennis en is daarbij ook nog een onmogelijke man. Ik heb hem vaak uitgelegd dat hij de bestuurder is en niet een coach of TD. Koos is echter een hiërarchische man die graag dicteert."
Verderop blijkt dat hij met name van de kant van Letterie een soort afrekening vermoedt, "Een persoonlijke actie tegen van der Geest" of uit zijn op persoonlijk eigen succes. Nou ja, Cor rekent nu ook af met Letterie, dat is helder.

De vraag is uiteraard of het inderdaad een soort politieke strijd is, waarbij beide partijen hun eigen achterban hebben. Van der Geest fulmineert tegen de vuile judopolitiek, maar was daar zelf ook deel van, met zijn eigen ideeën.
"Ben heeft gefaald, maar Theo Fledderus, Koos Letterie en zeker ook Frans van Dijk hebben net zo hard gefaald. Ben is voor hun karretje gespannen, mogelijk zonder dat Ben dit ooit zelf in de gaten had. Ik ben er van overtuigd dat het achterliggende motief gewoon politiek is en niet omdat dit het beste is voor het topjudo in Nederland in de toekomst."
Wat Cor van der Geest óók doet - en dat vind ik minder - is hameren op het aambeeld van zijn eigen beleid (en gelijk), wat nu niet meer wordt doorgezet. Hij geeft daar wel argumenten bij, maar goed, een beetje drammen is het wel: 
"Judo is groot geworden door onderlinge strijd en die zal er altijd moeten blijven. Op Papendal of waar dan ook is dat helemaal weg. Haal de top weg bij de clubs en er is geen voorbeeld en sparring meer voor de laag eronder. Daar moet het judo nooit voor kiezen. Het is ook  praktisch onmogelijk om het topjudo te centraliseren. De sparringpartners gaan nooit in Papendal of op een andere centrale plek wonen. Daar is geen geld voor, en daar ontbreekt misschien wel gewoon de echte topsportambitie. Ze zullen zoals nu ook het geval is, deel uitmaken van clubs."
Kijk, dat is allemaal zo. Maar ik denk dat zijn tegen-argument juist niet klopt. Alle topjudoka bij elkaar betekent juist wél dat er meer onderlinge strijd zal zijn - op Papendal of waar dan ook.  Het weghalen bij de clubs - met alle respect - dat gebeurde juist nu al bij die steunpuntentrainingen, tot ergernis van veel clubs. Waarbij ik het dus positief vind, in tegenstelling tot wat Cor zegt, dat de judoka gewoon bij de clubs blijven. De club centraal, hajime!


Conclusie?

De vuile was van de JBN hangt nu buiten. Cor gooit met modder dus zal zelf ook zijn handen moeten wassen. Degenen die de volle laag hebben gekregen zijn beschadigd door deze brief en het is de vraag of wat Cor zegt: "Ik ben er van overtuigd dat het achterliggende motief gewoon politiek is en niet omdat dit het beste is voor het topjudo in Nederland in de toekomst," niet als een boemerang op hemzelf terugkaatst.

Wat het ook is, Van der Geest heeft wél een paar punten. Er is zeker een spel gespeeld rond hem en zijn opvolging, met de bedoeling het beleid te wijzigen. Of dat altijd fair gespeeld is, valt zeer te betwijfelen. Dat er bestuurders binnen de JBN zich eens achter de oren moeten krabben over wat en hoe ze dat gedaan hebben, is ook duidelijk. En dat de huidige gang van zaken het topjudo helemaal niet dient, dat is ook ippon.

Het zou mijns bescheiden inziens erg goed zijn als de JBN en de bondsraad met deze brief meer doen dan een kort antwoord geven en het vervolgens in de onderste bureaula leggen. De onrust in de JBN wordt, zoals ik al vaak heb aangegeven, alleen weggenomen als de JBN het vertrouwen kan herstellen in zichzelf. Ik denk, de brief lezend, dat met name degenen die bij name worden genoemd, wat moeten uitleggen. Niet alleen aan Cor van der Geest, maar aan alle leden. Gesteld dat het voor 50% waar is wat over een Koos Letterie wordt gezegd, zou hij de JBN zeer dienen als hij zijn functie zou neerleggen. Want met hetgeen Cor van der Geest schrijft, komt hij wel zeer beschadigd uit dit hele verhaal - en het is geen geheim dat zijn naam al eerder rondging als een zeer belangrijke speler op het JBN-schaakbord. Nu is het echter wel erg publiek gezegd.

Vertrouwen winnen is nodig. Niet met woorden, maar met krachtdadig beleid. Ik ben het niet vaak eens met Cor van der Geest, dat weten mijn lezers wel, maar op dit punt wel:
"Momenteel is het topjudo bijna een stuurloos schip en dat gaan we echt niet oplossen op de manier waar nu het bestuur en Theo Fledderus voor gekozen hebben. Een ad interim TD voor 2 dagen in de week (voor het bedrag van een volle baan?). Ga a.u.b. zo snel mogelijk kiezen voor een volledige baan voor zowel de Algemeen Directeur en Technisch Directeur, die niets anders doen dan met veel passie en energie zich zeven dagen in de week voor de Judo Bond in te zetten. Dat hoeft niet perse iemand te zijn uit het judo maar wel iemand die met kennis en kunde voor het judo gaat en niet iemand die het er even bij gaat doen."
Het JBN-bestuur en de bondsraad zijn nu aan zet. Ik mag hopen dat ze nu een goede zet doen. Zo niet, dan zal het verhaal van Cor van der Geest ze als een soort 'huisspook' blijven achtervolgen en dan zal het voor het aanstormend judotalent mogelijk geen interessante uitdaging meer zijn om mee te gaan op het JBN-judo2.0-schip als ze het gevoel missen dat er een kapitein aan boord is die ze volledig kunnen vertrouwen. Dan blijven ze liever op de boot van hun eigen club waar ze met plezier veilig kunnen varen...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten