zaterdag 29 november 2014

Judo 2.0 doorvoeren met voldoende draagvlak ???

De bondsraad van de Judo Bond Nederland (JBN) heeft vandaag niet onvoorwaardelijk ingestemd met het plan Judo 2.0. Daarbij gaat het met name over de keuze dat de vier bestaande steunpunten verdwijnen en de topjudoka voortaan centraal trainen op één of twee locaties waar ook een CTO is, zoals NOC*NSF ook vurig wenst.

In de bondsraad is een (gewijzigde) motie aangenomen (het is net een echt parlement zo) waarin het bondsbestuur plechtig de opdracht krijgt om het besluit van 15 oktober jl. uit te werken, "zodat het plan leidt tot voldoende draagvlak." Dat wil dus zeggen: de bondsraad stemt op dit moment eigenlijk NIET volledig in met Judo 2.0,  men wil eerst van het bestuur een verdere uitwerking...

Dat is een gevoelige beslissing van de bondsraad! Mag je concluderen dat het 'draagvlak' een voorwaarde is voor een goed plan?

Wat wordt er concreet mee bedoeld? Is het alleen een kwestie van 'hoe' (binnen de financiële mogelijkheden) er kwalitatief op één of twee locaties getraind wordt? Op zich is het verstandig dat de JBN moet gaan uitwerken hoe ze het concreet gaat realiseren. En de keuze voor één of twee locaties is daarbij nogal belangrijk.

Maar dan dat draagvlak. Ik ben benieuwd hoe men dat wil gaan bepalen. Weet je wat dat gewoonlijk betekent? Dat je gaat luisteren naar wat sporters, coaches en andere betrokkenen er van vinden en op basis daarvan verdere stappen/plannen maakt, instemming krijgen dus. Maar... als tegelijkertijd zou vaststaan dat de hoofdlijn van het plan wél doorgaat, ook als dat als zodanig geen draagvlak zou kunnen hebben? Hoe doe je dat dan? Hoe ver wil je gaan met (wijzigen van) het hele plan om draagvlak te scheppen?

waarheen voert de weg...?
Ik vind het een spannende opdracht. Al ben ik blij dat ik hem niet hoef uit te voeren. Het was handig geweest als het draagvlak-onderzoek vooraf was gegaan aan de hele plan- en besluitvorming. Zoals er wel meer beleid in de JBN tevoren getoetst had kunnen worden op 'draagvlak'. Nu er wellicht een lichte paniek is ontstaan naar aanleiding van de reacties op het plan van oktober, beseft men dat je niet álles over de hoofden van judoka heen kunt organiseren. Zoiets?

Ik wens de JBN bestuurderen nogmaals veel wijsheid toe. De wijsheid zal wel gebaat zijn bij een proces van luisteren naar mensen 'in het veld'. En dan hopen we maar dat de uiteindelijke beslissing niet alleen op papier, maar ook in werkelijkheid 'draagvlak' krijgt, of beter nog: enthousiasme. Laten we hopen dat het Nederlands topjudo niet te laat is met het verzetten van de bakens en het talent behouden blijft voor de toekomst.

1 opmerking:

 1. Over het algemeen betekent dat:

  "Tja. Wij kunnen met dat plan zo natuurlijk niet instemmen. Dat kost ons de kop, en zo dom zijn we niet. Dat los je maar lekker zelf op, je hebt de chaos ook zelf gecreerd, dus los het ook zelf maar op. Op dit moment kunnen of willen we je er nog niet voor ontslaan, want er is al meer dan genoeg onrust, maar als je niet met een beter plan kunt of wilt komen, dan kun je altijd nog zelf de handdoek in de ring gooien."

  Interessant. De hoeveelheid "politiek" in onze judobond heeft mij altijd al onplezierig verrast. Kennelijk heeft men bij de Bondsraad ook al niet de cohones om doortastend op te treden en blijft liever schaakstukken verplaatsen.

  MOE word je ervan. Vooral dat.

  Maar ja. Ook bij de Kodokan doet men het niet anders. Daar weet men misschien nog wel beter als bij de JBN hoe die spelletjes werken. Voorbeelden zat door de geschiedenis heen. En wat heeft het HEN uiteindelijk opgeleverd?

  Ik vind het allemaal GEEN goede zaak.

  BeantwoordenVerwijderen