woensdag 21 januari 2015

"Judo moet begrepen worden om te worden gewaardeerd"

Judo beperkt zich niet tot zijn Olympische uitdrukking, maar judo blijft een martial art, judo is meer dan een sport, alle technieken van de Gokyo maken deel uit van het judo erfgoed en moeten altijd worden aangeleerd. Dat is ook het geval met de ”kuatsu“-technieken (om iemand weer bij te brengen), en "articular mobilizations" die veertig jaar geleden werden beoefend door scheidsrechters en judoleraren, maar die nu verboden zijn in sommige landen. Het mag dan wel verboden zijn ze toe te passen, maar de kennis daaromtrent is deel van het judo-erfgoed en mag zeker niet worden vergeten.  De scheidsrechters zijn de hoeders van de fysieke, culturele en filosofische uitdrukking van het judo. 

Judo moet begrepen worden om te worden gewaardeerd.
Rara waar zou dit citaat vandaan komen? Een stellingname van een traditionele judoka? Iets uit de sfeer van de Japanse 'judo renaissance'? Nope. Het komt uit de officiele versie van de IJF judo-scheidsrechters-handleiding 2014-2016, blz. 5. (PDF) Uitgebracht 10 november jl. 

De laatste zin drukt alles uit: "Judo moet begrepen worden om te worden gewaardeerd." Judo must be understood to be apprecciated. Van scheidsrechters (maar ook van judoka en judoleraren) wordt een diep begrip gevraagd van judo in al zijn facetten en tradities. Men mag zich niet beperken tot een oppervlakkige benadering, of alles wat niet wordt toegepast in wedstrijden ook niet meer willen weten. Dan krijg je geen beeld van het complete judo. En zul je er nooit echt van gaan houden.

De aansporing om alle 40 technieken van de Gokyo aan te leren en te bewaren, komt geen moment te laat. Uitgerekend de IJF heeft een aantal van deze oorspronkelijke technieken 'verboden' voor wedstrijden (zoals kata guruma) met als gevolg dat ze ook 'vergeten' dreigen te worden in de dojo. Dat daarmee het judo-erfgoed én de bijbehorende principes worden vergeten, is een amputatie van het judo. Gelukkig dat de IJF nu zelf aangeeft en erkent dat zo'n beperking tot een soort wedstrijdjudo niet de bedoeling is. 

Verder zijn er rond het judo nog andere technische tradities, zoals de Kuatsu/Kappo (活法) waza, waarover ik eerder heb geschreven. En die "articular mobilizations" zijn methoden om botten en ledematen te behandelen, zeg maar: behandelingen van botten en ledematen die nu door fysiotherapeuten worden gedaan, maar die oorspronkelijk direct werden toegepast door ervaren sensei. Ik zie mijn eigen sensei zulke dingen ook wel doen, hij heeft die kennis ook nog. Mag allemaal niet weg van de IJF!

wat een nobele taak! :)
En laat de scheidsrechters nu ook eens een positieve taak hebben, niet alleen die van boeman. Want zij zijn de hoeders van het judo-erfgoed! Laat ze er bij de JBN-scheidsrechtersopleiding meteen werk van maken, want het verzacht de ondankbare taak ten zeerste als er zo'n nobele doelstelling bij komt!

Laat iedereen die het oorspronkelijk judo een warm hart toedraagt, ook deze IJF-regels in zijn hart sluiten. Kudos voor de IJF deze keer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten