dinsdag 15 maart 2016

Integriteit en organisatie. De JBN heeft nu een serieus probleem.

Als een donderslag bij heldere hemel, vertrekt Technisch Directeur Henry Bonnes per direct bij de JBN. De man die uitvoering mocht geven aan de centralisatie, mist vertrouwen bij het bondsbestuur en zegt 'doei' tegen de club. En dat vlak voor de Olympische Spelen, met heel wat te organiseren rond Papendal en de nieuwe trainingspiramide. OMG. Ik snap dat men bij NOC*NSF even van de stoel valt en bezorgd is over hoe de JBN dit gaat oplossen.

Wat speelt er achter de schermen?

Enige duiding van wat er aan de hand zou kunnen zijn, geeft Kees Jongkind bij de NOS. Uiteraard 'lekken' er vanuit het kleine judowereldje bepaalde zaken en journalisten zijn er voor opgeleid om die signalen uit de lucht te plukken. En die lijken niet uit de lucht gegrepen te zijn.

Wat er staat is dodelijk... het zou mede gaan om een persoonlijke vete tussen Bonnes en bondsbestuurslid Gravenstijn.
"Wat in ieder geval niet geholpen heeft, is dat Bonnes coach Mark Earle van Judo Topsport Eindhoven begin dit jaar op non-actief stelde, nadat hij zich misdragen zou hebben. Earle is de partner van Gravenstijn. Dat zal de onderlinge verhoudingen geen goed hebben gedaan. Persoonlijke motieven en belangenverstrengeling van Gravenstijn hebben voor het vertrek van Bonnes gezorgd."
Als dít waar is...

Als dit waar is, heeft de JBN niet alleen een praktisch probleem met de organisatie van het topjudo.
Dan heeft de JBN ook een serieus integriteitsprobleem.

Dit lezende is het mij een raadsel dat de JBN geen interne gedragscode heeft voor bestuurders en mensen die in dienst zijn van de bond. Hoe kan het dat Deborah Gravenstijn in het bondsbestuur zitting kan nemen terwijl haar partner in betaalde dienst is bij een JBN-trainingscentrum, wat - hoe men dat juridisch ook kan scheiden - onder de bevoegdheid van de JBN valt en waarvan het JBN bestuur beslist over dienstverbanden. 

In de organisatie waar ik werk zijn dat soort belangenverstrengelingen strikt verboden. En terecht.
Als de burgemeester van mijn woonplaats geen strikte scheiding zou maken met de activiteiten van haar echtgenoot, kon ze nu opstappen. Een wethouder alhier die kunstaankopen bij zijn partner door een gemeentelijke organisatie liet doen, kon ook verdwijnen en wordt zelfs strafrechtelijk onderzocht. Belangen binnen partners/familie moeten overal strikt gescheiden zijn. Waarom kan dit bij de JBN gebeuren?

De JBN moet omwille van haar eigen geloofwaardigheid snel in het reine komen met zichzelf.  De onderste steen moet boven en transparantie is daarbij een vereiste.

Daarbij zal helaas ook moeten worden uitgesproken wat nu de werkelijke reden is van het ontslag van coach Mark Earle. In judokringen lijkt iedereen dat al lang te weten (zo geheim waren de problemen immers niet) en omwille van de geloofwaardigheid van het topjudo zou Deborah Gravenstijn per direct - minstens tijdelijk - van haar taak moeten worden ontheven. De schijn zó tegen hebben, maakt verder functioneren onmogelijk en de JBN kan na alle schandalen en problemen uit het verleden geen nieuw integriteitsprobleem aan haar fiets hebben.

Verder zou het bondsbestuur zich als geheel achter de oren moeten krabben. Als het waar zou zijn dat Gravenstijn van haar positie gebruik heeft gemaakt - met persoonlijke motieven - om het bestuur tegen de Technisch Directeur op te zetten, zal niet alleen ik denken: "dit bestuur is geen knip voor de neus waard." Hoe kunnen bestuurders immers zó blind zijn voor zo'n cruciaal integriteitsissue? Hier had het héle bestuur op de rem moeten trappen en voorkomen dat deze vete uit de hand zou lopen. In andere organisaties gaat in zo'n geval minstens de voorzitter of eindverantwoordelijke ook voor de bijl. En terecht. Integriteit is de basisvoorwaarde voor besturen en als daar twijfel over kan ontstaan, moet je weg.

Voor deze ene keer ben ik het dan ook eens met Henk Grol die in de Telegraaf namens andere judotoppers zegt dat:  "Het bestuur moet zich schamen dat het afscheid neemt van deze man.”
"Hoewel de centralisatieplannen veel weerstand opriepen, dwong de integere en onafhankelijke Bonnes in korte tijd veel respect af binnen de judowereld. Nu Bonnes is opgestapt, dreigt de aansturing van de ontwikkeling van het ’Papendal-project’ in de soep te lopen. NOC*NSF is op zijn zachtst gezegd not amused en wil daarom zo snel mogelijk om tafel met de JBN." (Telegraaf)
"Als dit waar is en daar lijkt het wel op, dan is de verkeerde persoon opgestapt", zegt Anicka van Emden tegen de NOS.
JBN bondsbestuur, stap op de mat!

Dus komop JBN-bestuur: weerleg de woorden van Jongkind en de woede van je wedstrijdtoppers met openheid en eerlijke argumenten als je kunt. En geef toe dat er sowieso een integriteitsprobleem ligt rond de relatie Gravenstijn-Earle, in ieder geval zolang het vertrek van de laatste niet uitgezuiverd is. En wees verstandig, houd niet vast aan het pluche als dat nu echt heet is onder je gat.
En tot die tijd is bij mij het vertrouwen in het JBN-bestuur weer helemaal weg. Ik had de laatste jaren een positieve indruk van het geheel en vind de centralisatie-gedachte nog steeds goed onderbouwd, ondanks alle problemen. Ik dacht ook dat Bonnes de juiste man op de juiste plaats was. Maar blijkbaar mist de organisatie toch een bepaalde professionele integriteit, waardoor capabele krachten zich weggeduwd voelen. En dat is een schandaal in deze tijd!

 -------------

Naschrift  update 18.00 u. Wouter de Kruif, bondbestuurslid, stapt ook op. Helaas weer een goeie die vertrekt, de verkeerde dus die opstapt. Ik vraag me serieus af of de overige bondsbestuursleden zo kunnen blijven zitten. Als deze rel zich uitbreidt, kunnen ze wel denken dat stilzitten tot het overwaait, de beste oplossing is. Maar dat is alleen het beste voor hun eigen ambities. De judoka en de JBN lijden daar enorme schade van.  

Update zaterdag 12:00. Henry Bonnes komt terug, Deborah Gravenstijn treedt terug. Hopelijk niet slechts tot 31 december, maar gewoon plaats maken voor een nieuw en onafhankelijk bestuurslid. Hopelijk komt Wouter de Kruif ook gewoon weer terug. Het bestuurslid wedstrijdsport dat blijkbaar met Gravenstijn meestemde tegen Bonnes, is aftredend bij de komende bondsraad en niet herkiesbaar. Het JBN-bondsbestuur heeft nu alle gelegenheid om met zichzelf in het reine te komen, rust te scheppen en met frisse moed - samen met NOC*NSF - het ingezette beleid voortzetten. Consistent, fair. Hopelijk is er dan nog iets mogelijk in het wedstrijdjudoland. 
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, het zal na de vele jaren van voorafgaande ruzies en conflicten, nu een enorme uitdaging worden om verdere rellen te voorkomen en bij judoka, sportscholen en coaches het noodzakelijke draagvlak te scheppen om ook voor de Spelen in 2024 talent te hebben, wat nu in de kweekvijver zit en de kans moet krijgen om te groeien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten