zondag 29 mei 2016

Topmanagers en topjudoka

Ik schreef eerder dit jaar iets over het begrip: Shushin (珠心). Judoka die met hart en ziel goed zijn, integer en deugdzaam.

Vorig jaar stond in Elsevier een stuk over de selectie van topmanagers. Een zeer ervaren CEO (Chief Executive Officer) van een grote Amerikaanse instelling gaf een lijstje van selectiecriteria waar niet alleen elk bedrijf of instituut zijn voordeel mee kan doen, maar ook inzicht kan ontstaan in wat nu het belangrijkste is op elke levensweg. Succes is meer dan iets oppervlakkigs als een medaille en judoka leven sowieso niet voor de winst op korte termijn, maar streven naar perfectie ten dienste van het geheel.

ik citeer de criteria en motivatie:
Werf en promoveer allereerst op basis van integriteit. Ten tweede op basis van motivatie. Ten derde op (leer)vermogen. Ten vierde op begrip. Ten vijfde op ervaring. Zonder integriteit is motivatie gevaarlijk. Zonder motivatie is vermogen machteloos. Zonder leervermogen is begrip beperkt. Zonder begrip is kennis betekenisloos. En zonder kennis ten slotte is ervaring zo goed als blind." (Elsevier, 21-3-2015, p. 65)
Knap. Heel knap. Deze manager ziet in dat het in alles gaat om wie je bent. Of je eerlijk en integer bent. Shushin. Een moraal en die consequent beleven: de juiste, doelgerichte motivatie. Schurken zijn ook zeer gemotiveerd, hun ontbreekt alleen de morele integriteit. De basis is dus de mentale kracht. Die kracht is voor een deel motivatie, maar ook leervermogen. Bereidheid om steeds te leren. Niet star, maar open naar de toekomst, flexibel. Ontwikkeling leidt tot een dieper begrip van dingen, niets in het leven is een momentopname. Diep inzicht en wijsheid is nodig om echte kennis van zaken te hebben. We leven niet met boekenwijsheid alleen. En wie alleen ervaring heeft, maar niet weet wat de achtergronden zijn - zowel kennis als begrip - doet maar wat.

Topjudoka

In judotermen vertaald, kan men zeggen dat het hoogste van deze criteria is, wat ook Jigoro Kano zegt te zien als het hoogste van judo-opvoeding: de moraal. Integriteit en daarmee de juiste motivatie. Motivatie die bepaald wordt door een deugdzaam doel, niet het eigenbelang. Een motivatie om altijd te leren, open te staan. Daarop volgt het intellect. Maar het intellect is niet domme kennis, het leren van rijtjes of Japanse namen. Judo is een leerschool van diepe inzicht, echt begrip van het leven en de (bio-)mechanica. En nadenken bij alles, of het goed en efficiënt wordt gedaan. Het lichamelijke stadium staat onderaan: de ervaring die een bepaalde motorische kennis opbouwt, maar die als zodanig nog geen compleet judo is. Al kun je er medailles mee halen. Maar de beste judo-technici waren de mensen die vanuit een dieper begrip werkten en daarmee onverslaanbaar werden.

Judomanagers

Judomanagers zouden mogen voortkomen uit een versmelting van het bovenstaande. Ze moeten  Shushin-judoka zijn in hart en nieren, meer dan alleen goede topscorers. Judoka die in alle fasen van het judo  - fysiek, intellectueel en moreel - goed zijn. En die nooit klaar zijn met leren. Wie denkt perfect te zijn, is het juist niet. We zijn op een weg () en dus komen we gaandeweg tot echte kennis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten