maandag 26 oktober 2015

Wereld Judo dag 28 oktober: Eenheid

Terwijl ik uitgerekend op die dag de Kodokan wil bezoeken, is 28 oktober, de verjaardag van Jigoro Kano, de internationale wereld judo dag. Het thema van de IJF is dit jaar: eenheid, aansluitend bij een aantal thema's en programma's van Judo for Peace en de Verenigde Naties. 

Eenheid, dat is wat judo wil brengen tussen mensen. Harmonie, verzoening, vriendschap, banden smeden en niet alleen banden knopen. Tussen volken en rassen, over grenzen van talen heen. Samen mensen opvoeden tot menselijkheid en vrede.

Terwijl dit stukje op het web komt te staan, vlieg ik hoog boven de wolken, op weg naar Japan. 
Ik ben erg benieuwd of ik in Japan deze idealen erg ga proeven. Woorden zijn geduldig, de praktijk soms weerbarstiger. Idealen moeten we wel houden en promoten. Want als we zelfs dat niet meer doen... 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten